Hang- en sluitwerk

Zelfs de kwaliteit van hang- en slutwerk nemen we mee in ons advies: in overleg met onze vaste timmerman zoeken we proactief naar aanvullende bouwkundige maatregelen om huis en haard te beschermen.